• ELANTRA 2020

  ELANTRA 2020
 • HYUNDAI KONA 2020

  HYUNDAI KONA 2020
 • HYUNDAI GRAND I10 HATBACK 2020

  HYUNDAI GRAND I10 HATBACK 2020
  HYUNDAI i10 GRAND HB MT BASE 1.2 330.000.000 đ
  HYUNDAI i10 GRAND HB MT 1.2 370.000.000 đ
  HYUNDAI i10 GRAND HB AT 1.2 402.000.000 đ
     
     

   

   

 • HYUNDAI I10 SEDAN

  HYUNDAI I10 SEDAN

   

  HYUNDAI i10 GRAND SEDAN MT BASE 350.000.000 đ
  HYUNDAI i10 GRAND SEDAN MT 390.000.000 đ
  HYUNDAI i10 GRAND SEDAN AT 415.000.000 đ
     
     
 • Hyundai Santafe 2020

  Hyundai Santafe 2020
  SANTAFE 2.4 XĂNG TIÊU CHUẨN 995.000.000 đ
  SANTAFE 2.4 XĂNG ĐẶC BIỆT 1135.000.000 đ
  SANTAFE 2.4 XĂNG CAO CẤP 1185.000.000 đ
  SANTAFE 2.2 DẦU ĐẶC BIỆT 1195.000.000đ
  SANTAFE 2.2 DẦU CAO CẤP 1245.000.000đ

   

   

   

   

 • Hyundai Tucson 2020

  Hyundai Tucson 2020
  TUCSON 2.0 XĂNG TIÊU CHUẨN  799.000.000 đ
  TUCSON 2.0 XĂNG ĐẶC BIỆT 878.000.000 đ
  TUCSON 1.6 TURBO 932.000.000 đ
  TUCSON 2.0  DẦU 940.000.000 đ
     

   

 • Hyundai Accent 2020

  Hyundai Accent 2020